home
Nylon Tubing Imperial Sizes
Zoom

Nylon Tubing Imperial Sizes

Price: $ N/A

Part #Description
6123_X5/32 x 0.106 Nylon Tubing x 100 Feet (Color Codes[X] 0 = Natural, 1 = Black, 2 = Red, 3 = Blue, 4 = Green, 5 = Yellow, 6 = Orange, 7 = Grey)
6133_X3/16 x 0.137 Nylon Tubing x 100 Feet
6144_X1/4 x 0.180 Nylon Tubing x 100 Feet
6155_X5/16 x 0.232 Nylon Tubing x 100 Feet
6166_X3/8 x 0.275 Nylon Tubing x 100 Feet
6188_X1/2 x 0.375 Nylon Tubing x 100 Feet

FOLLOW US